NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA

PSLE-2016 EXAMINATION RESULTS, WILAYA YA NANYAMBA MJIAZIMIO - PS1208001

BANDARI - PS1208002

CHAWI - PS1208003

CHIHANGA - PS1208004

CHIKWAYA - PS1208005

CHIWILO - PS1208006

CHIWINDI - PS1208007

DINYECHA - PS1208008

HINJU - PS1208009

KIHAMBA - PS1208010

KILIMAHEWA - PS1208011

KIROMBA - PS1208012

KIROMBA CHINI - PS1208013

KITAMA BONDENI - PS1208014

KITAYA - PS1208015

KIWENGULO - PS1208016

KIYANGA - PS1208017

MAGOMENI - PS1208018

MAJENGO - PS1208019

MALAMBA - PS1208020

MARANJE - PS1208021

MAYEMBECHINI - PS1208022

MAYEMBEJUU - PS1208023

MBAMBAKOFI - PS1208024

MBEMBALEO - PS1208025

MCHANJE - PS1208026

MIBOBO - PS1208027

MIGOMBANI - PS1208028

MILANGOMINNE - PS1208029

MISUFINI - PS1208030

MKAHARA - PS1208031

MKOMO - PS1208032

MNIMA - PS1208033

MNONGODI - PS1208034

MNYAHI - PS1208035

MNYAWI - PS1208036

MPANYANI - PS1208037

MTIMBWILIMBWI - PS1208038

MTINIKO - PS1208039

MTOPWA - PS1208040

MWANG'ANGA - PS1208041

NAMAMBI - PS1208042

NAMDIMBA - PS1208043

NAMISANGI - PS1208044

NAMKUKU - PS1208045

NAMTUMBUKA - PS1208046

NANG'AWANGA - PS1208047

NANJEDYA - PS1208048

NANYAMBA - PS1208049

NANYAMBA B - PS1208050

NARUNGA - PS1208051

NAVIKOLE - PS1208052

NGONJA - PS1208053

NITEKELA - PS1208054

NIYUMBA - PS1208055

NJENGWA - PS1208056

NYUNDO II - PS1208057