News

Jun 25

CSEE 2019 EXAM TIMETABLE

CSEE 2019 EXAM TIMETABLE

Jun 25

FTNA 2019 EXAM TIMETABLE

FTNA 2019 EXAM TIMETABLE

Jun 25

PSLE 2019 EXAM TIMETABLE

PSLE 2019 EXAM TIMETABLE

Jun 25

SFNA 2019 EXAM TIMETABLE

SFNA 2019 EXAM TIMETABLE

May 21

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

May 06

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

Apr 16

GATSCCE 2019 TIMETABLE

GATSCCE 2019 TIMETABLE

Mar 27

ORODHA YA TAASISI/SHULE ZINAZOENDESHA MITAALA YA NJE HAPA TANZANIA

ORODHA YA TAASISI/SHULE ZINAZOENDESHA MITAALA YA NJE HAPA TANZANIA

Mar 22

DSEE 2019 TIMETABLE

DSEE 2019 TIMETABLE